>> Dataskyddspolicy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

HP City Fastighetsservice samlar in personuppgifter i vårt kundregister för uppfyllande av krav i bokföringslagen, för att kunna ge våra kunder bästa möjliga service vid underhåll och reparationer av installerad utrustning samt för fakturering och identifiering av uppgifter för behandling av leverantörers garantiutfästelser.

Informationsinnehållet är enbart kontaktuppgifter till vilka uppgifter om installerad utrustning är kopplad – såsom namn, adress, telefonnummer, e-post och i vissa fall kreditintyg.

Vilka vi delar dina data med

De personuppgifter vi registrerar är enbart information angiven av kunden själv och om lagen inte föreskriver annat så lämnar vi aldrig ut personuppgifter till tredje part utan kundens medgivande.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi sparar uppgifterna så länge de är relevanta och kan användas som underlag för ovan nämnda ändamål för att kunna ge snabbare och effektivare service.

Hur vi skyddar din information

Personuppgifter som sparas elektroniskt är skyddade. Fysiskt sparade personuppgifter förvaras inlåsta. Alla som har tillgång till registret har tystnadsplikt gällande uppgifterna i enlighet med gällande lag.

Vilka rättigheter du har över dina data

Alla personer som finns i vårt kundregister har rätt till rättelse av felaktiga uppgifter. Kunden har även rätt till att få sina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för det syfte de registrerades för och om lagen inte föreskriver annat. Kontaktuppgifter nedan.

Genom att vända sig till kontaktpersonen nedan kan kunden begära en kopia på de personuppgifter vi har registrerat om denne.

Vid eventuella klagomål gällande behandlingen av kundens personuppgifter har kunden rätt att lämna in dessa till Dataskyddsombudsmannen.

Personuppgiftsansvarig

HP Kyla & Värme Ab
Uppgårdsvägen 8, AX-22100 Mariehamn
Tel. +358-18-23166
FO-nummer 2396509-1

Kontaktperson
Fredrica Boman
HP Kyla & Värme Ab
fredrica.boman@hp.ax
Tel. +358-18-526743