5 skäl att välja våra tjänster

1. Fastighetsskötsel och all husteknik under samma tak
Vid behov av teknisk service och underhåll av er fastighet såsom VVS, kyla, el och automatik har vi på fastighetsservice tillgång till HP Kyla & Värmes kompetens och kan på så sätt korta ned ledtiderna.

2. Ett 10-tal fastighetsskötare med lång erfarenhet och bred kompetens
Detta borgar för att ni får en jämn och hög kvalitet året runt utan avbrott och störningar. Våra fastighetsskötare tilldelas egna områden vilket skapar trygghet både för dig som fastighetsägare och för de boende.

3. Jour 24/7
Vår beredskapsjour är bemannad dygnet runt, årets alla dagar, av medarbetare med kompetens inom teknisk förvaltning. Vår jourverksamhet erbjuder dessutom professionell fastighetsövervakning och larmhantering.

4. System för fastighetsförvaltning och energihantering – Granlund Manager
Molnbaserat system där all teknisk utrustning och information om fastigheten registreras och där du som kund kan följa upp fastighetens energiförbrukning, anmäla fel eller få status på tillsyn och skötselplan.

5. Egen utrustning
Då vi använder oss av egen utrustning utför vi arbetet kostnadseffektivt.

Vill du veta mer om våra tjänster. Kontakta kundansvarig