Vinterunderhåll

Trygg och säker utemiljö vintertid!

På vintern ser vi till att parkeringar, gångar och entréer är plogade, skottade och sandade. Vi kontrollerar även istappar och värmeslingor i stuprören för att ni ska ha en så säker och trygg gårdsmiljö som möjligt vintertid.

I vår maskinpark har vi åtta traktorer för att hinna med plogningen även vid större snöfall. Efter behov eller på beställning sandar vi för att försäkra om att inga olyckor sker.

Vid eventuell bortforsling av snömassor anlitar vi externa entreprenörer men hjälper gärna till att förmedla tjänsten.

Önskar ni hjälp med att sätta upp julgran eller julbelysning så hjälper vi naturligtvis även med detta.

Har du frågor? Kontakta vår expert