Om HP City Fastighetsservice

Vi erbjuder både löpande skötsel och enskilda uppdrag för fastighets-och bostadsbolag, företag och kommuner.
Välkommen att kontakta oss!

Vår personal

Kontoret

Anki Aaltonen

Kundansvarig

018-526741

Ben Mattsson

Kvalitetskontrollant

018-526770

Tom Mattsson

Arbetsledare

018-526769

Fastighetsskötare

John Segerström

Fastighetsskötare

Kent Wessman

Fastighetsskötare

Daniel Söderlund

Fastighetsskötare

Daniel Larsson

Fastighetsskötare

John Falck

Fastighetsskötare

Danne Sandell

Fastighetsskötare

Albin Mattsson

Fastighetsskötare

Kim Welander

Fastighetsskötare

Krister Karlsson

Fastighetsskötare

Andreas Blomdahl

Fastighetsskötare