Om HP City Fastighetsservice

Vi erbjuder både löpande skötsel och enskilda uppdrag for fastighetsbolag, företag och kommuner. Välkommen att kontakta oss!

Vår personal

Kontoret

Klas Monni

Verkställande direktör

+358 457 3457 866

Anki Aaltonen

Kundansvarig

018-526741

Ben Mattsson

Arbetsledare

018-526770

Tom Mattsson

Arbetsledare

018-526769

Fastighetsskötare

Emil Johans

Fastighetsskötare

John Segerström

Fastighetsskötare

Jeremy Sindén

Fastighetsskötare

Kent Wessman

Fastighetsskötare

Alfred Högman

Fastighetsskötare

Daniel Söderlund

Fastighetsskötare