Om HP City Fastighetsservice

Vi erbjuder både löpande skötsel och enskilda uppdrag för fastighets-och bostadsbolag, företag och kommuner.
Välkommen att kontakta oss!

Vår personal

Kontoret

Klas Monni

Verkställande direktör

+358 457 3457 866

Anki Aaltonen

Kundansvarig

018-526741

Ben Mattsson

Kvalitetskontrollant

018-526770

Tom Mattsson

Arbetsledare

018-526769

Fastighetsskötare

John Segerström

Fastighetsskötare

Kent Wessman

Fastighetsskötare

Daniel Söderlund

Fastighetsskötare

Daniel Larsson

Fastighetsskötare

John Falck

Fastighetsskötare

Danne Sandell

Fastighetsskötare

Albin Mattsson

Fastighetsskötare

Kim Welander

Fastighetsskötare