Vi står till tjänst 24/7

Vår beredskapsjour är bemannad dygnet runt, årets alla dagar, av medarbetare med bred kunskap och kompetens inom teknisk förvaltning. Om något akut inträffar mellan de planerade servicetillfällena kontaktas jouren på telefon +358(0)18-16221. Läs mer på sidan Felanmälan.

Vår jour erbjuder dessutom professionell fastighetsövervakning och larmhantering. Läs mer om detta här.

EXTRA SERVICEBEHOV
Ibland finns det även behov av extra service, som mindre reparationer eller andra tillfälliga uppdrag. Dessa arbeten debiteras enligt gällande prislista.

Vill du veta mer om våra tjänster. Kontakta kundansvarig