Snabb service med egen maskinpark

I vår maskinpark har vi ett tiotal traktorer, gräsklippare och annan utrustning som behövs vid skötseln av utemiljön.

Då vi använder oss av egen utrustning utför vi arbetet kostnadseffektivt.