Tryggt och hållbart med avtal

Våra avtal är utformade för att ge ett kostnadseffektivt underhåll med målsättningen att undvika onödiga reparationskostnader. Innehållet i avtalet skapas tillsammans med kunden och baseras på en inventering av befintlig utrustning samt servicebehov.

Tillsammans med kunden kommer vi överens om en testperiod eller avtal för längre tid. En ansvarig fastighetsskötare utses och avtalet följs upp årligen.

Våra avtalskunder har alltid prioritet ifall något oförutsett händer. Genom att teckna ett underhållsavtal så undviker du onödiga reparationskostnader.

  Fördelar med att teckna avtal:

  • Förutsägbara underhålls- och reparationskostnader.
  • Återkommande servicetillfällen vilket ökar värdet på fastigheten.
  • Beredskapsjour 24/7 – året runt.
  • Tillgång till HP Kyla & Värmes tekniska service.
  • Personlig service med EN ansvarig kontaktperson.
  • Enkel digital felanmälan via fastighetsförvaltningssystemet Granlund Manager.

Vill du veta mer om våra tjänster. Kontakta kundansvarig