Vår fokus är HELA er fastighet

Löpande skötsel och enskilda uppdrag för fastighets- och bostadsbolag, företag och kommuner.

All fastighetsteknik under samma tak

Vid behov av teknisk service och underhåll av er fastighet har vi tillgång till kompetensen från HP Kyla & Värme då det gäller VVS, kyla, el och automatik. På så sätt minimerar vi tiden mellan problem och lösning.

Service ute och inne – året runt utan avbrott

Hos oss arbetar ett tiotal fastighetsskötare med lång erfarenhet och bred kompetens. Vi garanterar jämn och högkvalitativ fastighetsservice året runt – utan avbrott och störningar.

Vi står till tjänst 24/7

Vår beredskapsjour är bemannad dygnet runt, årets alla dagar, av medarbetare med bred kunskap och kompetens inom teknisk förvaltning.

Håll koll digitalt

All teknisk utrustning och information om fastigheten registreras i vårt molnbaserade fastighetsförvaltningssystem Granlund Manager där du som kund enkelt kan följa fastighetens status, skötselplan, tillsyn och energiförbrukning.

Snabb service med egen maskinpark

I vår maskinpark har vi ett tiotal traktorer, gräsklippare och annan utrustning som behövs vid skötseln av utemiljön. Då vi använder oss av egen utrustning utför vi arbetet kostnadseffektivt.

Tryggt och hållbart med avtal

Våra avtal är utformade för att ge ett kostnadseffektivt underhåll med målsättningen att undvika onödiga reparationskostnader.