Våra kunder berättar

City Fastighetsservice AB har lång och gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel på Åland och sköter idag cirka 100 fastigheter i Mariehamn med omnejd. City Fastighetsservice har fusionerats med HP Kyla & Värme AB och har således tillgång till mångsidig teknikkunskap vad gäller hustekniska installationer.

Medimar

Vi sökte en kostnadseffektiv helhetslösning, självklart också med hög kvalitet. Efter att vi utvärderat flera alternativ valde vi HP City Fastighetsservice. Ett beslut vi inte har ångrat, samarbetet fungerar smidigt med korta ledtider och vi blir alltid professionellt och vänligt bemötta.” Mathias Grunér, VD på Medimar. Läs artikel

Folkhälsan på Åland

”Hos oss på Folkhälsan på Åland har HP Cityfastighetsservice hand om hela fastighetsskötseln. Detta innefattar våra fastigheter, bassänganläggningen, våra lägenheter, kontor men också tillsyn av fastigheternas riskhanteringssystem och gårdsskötsel. Bredden av tjänster under samma tak gör HP Cityfastighetsservice till en god samarbetspartner för oss.” Linda-Sofi Sjöström

Viking Line

Viking Line har valt HP City Fastighetsservice som fastighetsskötare på sin kontorsfastighet på Åland.

Varuboden på Åland

Varuboden på Åland anlitar HP City Fastighetsservice som fastighetsskötare för sin butik i Jomala.