Service ute och inne – året runt utan avbrott

Hos oss arbetar ett tiotal fastighetsskötare med lång erfarenhet och bred kompetens.

Vi garanterar jämn och högkvalitativ fastighetsservice året runt – utan avbrott och störningar.

Alla våra kunder har en ansvarig fastighetsskötare – en trygghet både för dig som fastighetsägare och för de som arbetar eller bor i fastigheten.

Fastigheten besiktigas kontinuerligt vid så kallade ronderingar för att säkerställa standarden både vad gäller inne- och utemiljön. Vid dessa ronderingar byter fastighetsskötaren ut trasiga lampor och säkringar i allmänna utrymmen, inspekterar att lås och dörrvreden fungerar, kontrollerar att värme-, ventilations-, vatten och avloppssystem fungerar som de ska samt säkerställer att brandutrustningen i fastigheten fungerar enligt lag.

Vid behov av större reparationer eller åtgärder kontaktas alltid fastighetsägaren för godkännande innan arbetet  påbörjas.

En städad och välvårdad utemiljö är minst lika viktig som en välskött fastighet. Vi ser till att hålla gräset klippt och trimmat och att mindre träd och buskar beskärs och klipps.

På våren ser vi till att sanden på entréer och gångar sopas bort och att gräsmattor krattas ren på löv, sand och skräp. På hösten när marken täcks av löv krattar vi både manuellt och maskinellt samt kör bort löven.

Har ni behov av flaggning vid nationella flaggdagar kan vi även se till att detta blir gjort.

På vintern ser vi till att parkeringar, gångar och entréer är plogade, skottade och sandade. Vi kontrollerar även istappar och värmeslingor i stuprören för att ni ska ha en så säker och trygg gårdsmiljö som möjligt vintertid.

I vår maskinpark har vi åtta traktorer för att hinna med plogningen även vid större snöfall. Efter behov eller på beställning sandar vi för att försäkra om att inga olyckor sker.

Vid eventuell bortforsling av snömassor anlitar vi externa entreprenörer men hjälper gärna till att förmedla tjänsten.

Önskar ni hjälp med att sätta upp julgran eller julbelysning så hjälper vi naturligtvis även med detta.

Vill du veta mer om våra tjänster. Kontakta kundansvarig