Medimar

Vi sökte en kostnadseffektiv helhetslösning,
självklart också med hög kvalitet. Efter att
vi utvärderat flera alternativ valde vi HP City
Fastighetsservice. Ett beslut vi inte har ångrat,
samarbetet fungerar smidigt med korta
ledtider och vi blir alltid professionellt och
vänligt bemötta.” Mathias Grunér, VD på Medimar.
Läs artikel