Underhåll och service

Kontinuerlig fastighetsskötsel och underhåll förbättrar boendemiljön!

Vi besiktigar fastigheterna kontinuerligt för att säkerställa standarden både vad gäller inne- och utemiljön. Underhållet kan innebära allt från att byta lampor och säkringar i allmänna utrymmen, inspektera att lås och dörrvreden fungerar, kontroll av värme-, ventilations-, vatten och avloppssystem till att kontrollera att brandutrustningen i fastigheten fungerar enligt lag.

Vår styrka är att vi har både tekniskt underhåll och fastighetsservice under samma tak, vilket gör att vi kan skräddarsy en helhetslösning som är tekniskt, miljömässigt samt ekonomiskt fördelaktig.

Tack vare vårt skräddarsydda styrsystem, Granlund Manager, försäkras att återkommande underhållsarbeten blir utförda enligt plan. Fastighetsägaren kan också skicka felanmälningar direkt in i systemet och om så önskas få ut rapporter samt statistik på utförda uppdrag.

Vårt avtal för förebyggande underhåll är utformade för kostnadseffektivt underhåll med målsättningen att undvika onödiga reparationskostnader.  Innehållet i avtalet skapas tillsammans med kunden baserat på en inventering av befintlig utrustning samt servicebehovet av densamma.

Våra avtalskunder har alltid prioritet ifall något oförutsett händer. Genom att teckna ett underhållsavtal så undviker du onödiga reparationskostnader. Fördelar med att teckna avtal:

  • Förutsägbara underhålls- och reparationskostnader
  • Återkommande servicetillfällen vilket ökar värdet på fastigheten
  • Snabb service vid oförutsedda händelser
  • Rabatt på materialleveranser via oss
  • Tillgång till Granlund Manager

Ibland finns det även behov av extra service, som mindre reparationer eller andra tillfälliga uppdrag. Om något oväntat inträffar mellan de planerade servicetillfällena finns vår kvalificerade jour på plats dygnet runt.

Vill du veta mer om våra tjänster. Kontakta kundansvarig